เกี่ยวกับหญิงทริป

หญิงทริปจัดการโดยคนไทยที่อยู่ในออสเตรียมากกว่า 10 ปีค่ะ โดย หญิงทริปจัดขึ้นเพื่อต้องการให้คนไทย
ได้เที่ยวในยุโรปแบบสบายๆ ชิวๆ เปรียบเสมือนเพื่อนพาเพื่อนเที่ยว หรือพาญาติสนิท มิตรสหายเที่ยว

โดยหญิงจะขับรถพาเที่ยว ซึ่งขณะนี้หญิงรับทำ ประเทศ ออสเตรีย เยอรมัน สวิส อิตาลี ฮังการี เชค สโลวาเกีย และสโลวาเนีย
ฝรั่งเศส(ตอนล่างบางเมือง) สำหรับประเทศอื่นๆ กรุณาสอบถามทางอีเมลล์ค่ะ

ถ้าท่านมีสถานที่หรือประเทศในดวงใจที่อยากจะไป เพียงบอกชื่อเมืองหรือประเทศ จำนวนวัน จำนวนคน หญิงจะจัดทริปให้ท่าน
โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทริปที่ หญิงแนะนำข้างล่างเท่านั้น